Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK952
Název záměru: Obalovna živičných směsí Topolanský dvůr
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovVilémovVilémov u Kadaně
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.02.2016 14:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PETROM STAVBY, a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ oznamovatele: 26769611
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 18.01.2016
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: ULK952_oznameni.zip (26269 kB) - 21.12.2015 13:15:37
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.02.2016
Datum nabytí právní moci: 10.03.2016
Závěry zjišťovacího řízení: ULK952_zjistovaci.zip (3336 kB) - 08.02.2016 14:55:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýChomutovMěstský úřad Kadaň
ÚsteckýÚstí nad LabemKrajský úřad Ústeckého kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: