Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK963
Název záměru: Rozšíření a modernizace Skiareálu Klínovec – Rozšíření sjezdových tratí II
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovLoučná pod KlínovcemHáj u Loučné pod Klínovcem
Ústecký krajChomutovLoučná pod KlínovcemLoučná pod Klínovcem
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.03.2017 15:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o., Belgická 681, 120 00 Praha - Vinohrady
IČ oznamovatele: 43227317
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 29.05.2016
Zpracovatel oznámení: Růžička Jaroslav RNDr.
Text oznámení záměru: ULK963_oznameni.zip (3431 kB) - 04.05.2016 16:34:22
Informace o oznámení: ULK963_infOznam.pdf (136 kB) - 10.05.2016 09:03:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.03.2017
Datum nabytí právní moci: 06.04.2017
Závěry zjišťovacího řízení: ULK963_zjistovaci.zip (4206 kB) - 06.03.2017 15:53:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: