Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK974
Název záměru: Zemědělská farma Třmeňák v Prunéřově
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovKadaňPrunéřov
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.08.2016 13:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BREZE a.s., Losiná 303, 332 04 Nezvěstice
IČ oznamovatele: 02852802
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 19.07.2016
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: ULK974_oznameni.pdf (2359 kB) - 28.06.2016 12:58:23
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.07.2016
Závěry zjišťovacího řízení: ULK974_zjistovaci.pdf (256 kB) - 01.08.2016 13:10:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: