Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK989
Název záměru: Zařízení ke sběru (výkupu) a využití autovraků - Aleš Pácl, provozovna Chvalín
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceNové DvoryChvalín
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.12.2016 12:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Aleš Pácl, Polepy 47, 411 47 Polepy
IČ oznamovatele: 47776943
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.10.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 09.11.2016
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: ULK989_oznameni.zip (1341 kB) - 19.10.2016 09:24:19
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.12.2016
Datum nabytí právní moci: 16.01.2017
Závěry zjišťovacího řízení: ULK989_zjistovaci.pdf (312 kB) - 14.12.2016 12:14:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: