Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS035
Název záměru: Nová stáj pro dojnice Olešenka
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodOlešenkaOlešenka
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 18.07.2003 13:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Bystřina se sídlem v Olešence,582 22 Olešenka č.18
IČ oznamovatele: 00122734
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: VYS035_oznameni.doc (4946 kB) - 26.02.2003 09:54:36
Informace o oznámení: VYS035_infOznam.doc (94 kB) - 26.02.2003 09:54:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: VYS035_zjistovaci.doc (1477 kB) - 12.05.2003 08:05:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Paciorková Jarmila Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS035_posudek.doc (1895 kB) - 06.06.2003 11:19:09
Informace o posudku: VYS035_infPosudek.doc (102 kB) - 06.06.2003 11:19:12
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
VYS035_inf1VP.doc (102 kB) - 11.07.2003 11:15:28
Zápis z 1. veřejného projednání: VYS035_zapis1VP.doc (111 kB) - 11.07.2003 11:15:29
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS035_zaveryStan.doc (122 kB) - 18.07.2003 12:18:15
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: