Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS091
Název záměru: Stáj pro dojnice Krásná Hora
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodKrásná HoraKrásná Hora
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 08.09.2004 08:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělská a.s. Krásná Hora, Krásná Hora 24, 582 34 Krásná Hora u Havl. Brodu
IČ oznamovatele: 25967525
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: VYS091_oznameni.doc (4217 kB) - 06.05.2004 12:03:50
Informace o oznámení: VYS091_infOznam.doc (99 kB) - 06.05.2004 12:03:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: VYS091_zjistovaci.doc (875 kB) - 18.06.2004 07:07:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS091_posudek.doc (1554 kB) - 23.07.2004 07:28:53
Informace o posudku: VYS091_infPosudek.doc (102 kB) - 23.07.2004 07:28:54
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
VYS091_inf1VP.doc (102 kB) - 23.07.2004 07:35:37
Zápis z 1. veřejného projednání: VYS091_zapis1VP.doc (36 kB) - 17.08.2004 12:02:10
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS091_zaveryStan.doc (127 kB) - 08.09.2004 07:22:26
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: