Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS1031
Název záměru: Haly pro odchov kuřic Dalešice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: VYS1031_duvodyUkonceni.pdf (178 kB) - 21.05.2021 12:25:51
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčDalešiceDalešice
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 21.05.2021 12:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LÍHEŇ STUDENEC, s.r.o., Studenec 183, 675 02 Studenec
IČ oznamovatele: 25340026
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.09.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 18.10.2020
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: VYS1031_oznameni.zip (28436 kB) - 15.09.2020 13:52:52
Informace o oznámení: VYS1031_infOznam.pdf (237 kB) - 18.09.2020 08:10:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.10.2020
Závěry zjišťovacího řízení: VYS1031_zjistovaci.pdf (289 kB) - 29.10.2020 08:53:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: