Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS1045
Název záměru: Navýšení kapacity betonárny Křižanov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/41
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouKřižanovKřižanov
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 13.01.2021 14:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Stylstav, s.r.o., Křižanov 256, 594 51 Křižanov
IČ oznamovatele: 26916096
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 04.01.2021
Zpracovatel oznámení: Obal Libor Ing.
Text oznámení záměru: VYS1045_oznameni.zip (16032 kB) - 26.11.2020 12:24:50
Informace o oznámení: VYS1045_infOznam.pdf (214 kB) - 26.11.2020 12:26:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.01.2021
Závěry zjišťovacího řízení: VYS1045_zjistovaci.pdf (302 kB) - 13.01.2021 14:08:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: