Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS1054
Název záměru: Modernizace farmy pro skot - Tis
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodTisTis u Habrů
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 08.03.2021 10:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské obchodní družstvo Kámen, Kámen čp. 75, 588 42 Kámen u Havlíčkova Brodu
IČ oznamovatele: 00122459
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.01.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 24.02.2021
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: VYS1054_oznameni.pdf (1669 kB) - 25.01.2021 11:02:52
Informace o oznámení: VYS1054_infOznam.pdf (232 kB) - 25.01.2021 11:02:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.03.2021
Datum nabytí právní moci: 08.04.2021
Závěry zjišťovacího řízení: VYS1054_zjistovaci.pdf (364 kB) - 08.03.2021 10:43:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: