Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS1057
Název záměru: Farma Nový Telečkov - zpopelňovací zařízení živočišných tkání
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/58
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčNový TelečkovNový Telečkov
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 24.03.2021 07:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGROFARM, a.s., Horní 1682/28, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ oznamovatele: 46976337
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.02.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 15.03.2021
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: VYS1057_oznameni.zip (9915 kB) - 09.02.2021 11:01:04
Informace o oznámení: VYS1057_infOznam.pdf (219 kB) - 11.02.2021 07:40:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.03.2021
Datum nabytí právní moci: 24.04.2021
Závěry zjišťovacího řízení: VYS1057_zjistovaci.pdf (335 kB) - 24.03.2021 07:37:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: