Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS1058
Název záměru: Regionální odpadové centrum Jemnice společnosti ČECH-ODPADY s.r.o., rozšíření činnosti - úprava a dotřídění vybraných odděleně sbíraných složek komunálního odpadu
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Oznámení
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčJemniceJemnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 26.02.2021 07:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČECH-ODPADY s.r.o., Molákova 577/34, 186 00 Praha 8
IČ oznamovatele: 26068869
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.02.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 29.03.2021
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: VYS1058_oznameni.zip (11294 kB) - 23.02.2021 11:49:23
Informace o oznámení: VYS1058_infOznam.pdf (222 kB) - 26.02.2021 07:16:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: