Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS1066
Název záměru: Stáj pro suchostojné krávy, provozovna Luka nad Jihlavou - změna
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaLuka nad JihlavouLuka nad Jihlavou
Kraj VysočinaJihlavaVysoké StudniceVysoké Studnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 02.08.2021 07:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LUKA, a. s., Vysoké Studnice 120, 588 21 Velký Beranov
IČ oznamovatele: 00136760
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.06.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 22.07.2021
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: VYS1066_oznameni.pdf (10952 kB) - 17.06.2021 12:46:47
Informace o oznámení: VYS1066_infOznam.pdf (203 kB) - 17.06.2021 12:46:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.08.2021
Datum nabytí právní moci: 02.09.2021
Závěry zjišťovacího řízení: VYS1066_zjistovaci.pdf (296 kB) - 02.08.2021 07:53:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: