Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS1094
Název záměru: Deponie stavebních a demoličních odpadů, obec Sázava
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouVelká LoseniceVelká Losenice
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 20.01.2022 12:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
IČ oznamovatele: 49356089
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.12.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 14.01.2022
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: VYS1094_oznameni.zip (3507 kB) - 13.12.2021 07:41:52
Informace o oznámení: VYS1094_infOznam.pdf (203 kB) - 13.12.2021 07:41:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.01.2022
Datum nabytí právní moci: 22.02.2022
Závěry zjišťovacího řízení: VYS1094_zjistovaci.pdf (312 kB) - 20.01.2022 12:04:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: