Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS1095
Název záměru: Povolení otvírky, přípravy a dobývání v části dobývacího prostoru Mrákotín
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaMrákotínMrákotín u Telče
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 26.01.2022 11:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KAVEX - GRANIT HOLDING a.s., výrobní provoz Mrákotín 255, 588 54 Mrákotín
IČ oznamovatele: 25183435
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 21.01.2022
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: VYS1095_oznameni.zip (13239 kB) - 17.12.2021 10:30:32
Informace o oznámení: VYS1095_infOznam.pdf (214 kB) - 22.12.2021 07:51:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.01.2022
Závěry zjišťovacího řízení: VYS1095_zjistovaci.pdf (309 kB) - 26.01.2022 11:57:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: