Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS1121
Název záměru: Prodejna pro dům a zahradu, ulice Znojemská, Jihlava (2. podání)
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaJihlavaJihlava
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Oznamovatel: DEKINVEST investiční společnost a.s., Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10
IČO oznamovatele: 14094568
Datum a čas posledních úprav: 30.06.2022 11:52
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.05.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 22.06.2022
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: VYS1121_oznameni.zip (34301 kB) - 19.05.2022 12:29:52
Informace o oznámení: VYS1121_infOznam.pdf (212 kB) - 23.05.2022 07:40:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.06.2022
Datum nabytí právní moci: 02.08.2022
Závěry zjišťovacího řízení: VYS1121_zjistovaci.pdf (315 kB) - 30.06.2022 11:52:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: