Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS1264
Název záměru: Koncepce území zelená Vysočina
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/5;II/7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaOtínOtín u Stonařova
Kraj VysočinaJihlavaPavlovStajiště
Kraj VysočinaJihlavaStonařovStonařov
Kraj VysočinaJihlavaSucháProstředkovice
Kraj VysočinaJihlavaSucháSuchá u Jihlavy
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Oznamovatel: LCJ Invest, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4
IČO oznamovatele: 24753173
Datum a čas posledních úprav: 02.04.2024 06:54
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.02.2024
Termín pro zaslání vyjádření: 15.03.2024
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: VYS1264_oznameni.zip (39992 kB) - 14.02.2024 07:03:51
Informace o oznámení: VYS1264_infOznam.pdf (214 kB) - 14.02.2024 07:03:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.04.2024
Závěry zjišťovacího řízení: VYS1264_zjistovaci.pdf (362 kB) - 02.04.2024 06:54:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: