Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS219
Název záměru: Dostavba střediska živočišné výroby Samšín o stáj dojnic
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovSamšínSamšín
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 09.01.2007 08:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Velká Chyška, 394 28 Velká Chyška
IČO oznamovatele: 00111953
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: VYS219_oznameni.doc (3465 kB) - 14.09.2006 07:03:29
Informace o oznámení: VYS219_infOznam.dot (38 kB) - 14.09.2006 07:03:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: VYS219_zjistovaci.dot (51 kB) - 11.10.2006 09:41:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vorel Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS219_posudek.doc (281 kB) - 21.11.2006 07:22:23
Informace o posudku: VYS219_infPosudek.dot (44 kB) - 21.11.2006 07:22:23
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
VYS219_inf1VP.dot (44 kB) - 21.11.2006 07:23:38
Zápis z 1. veřejného projednání: VYS219_zapis1VP.doc (36 kB) - 18.12.2006 10:27:52
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS219_zaveryStan.dot (81 kB) - 09.01.2007 08:18:37
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
VysočinaPelhřimovMěstský úřad Pacov
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: