Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS289
Název záměru: Dostavba zemědělského areálu Dolní Lhotka
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodMalečHorní Lhotka
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 29.10.2007 12:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Maleč, Maleč 49, 582 76 Maleč
IČ oznamovatele: 15058751
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: VYS289_oznameni.doc (5137 kB) - 15.06.2007 07:06:50
Informace o oznámení: VYS289_infOznam.dot (41 kB) - 15.06.2007 07:06:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: VYS289_zjistovaci.dot (51 kB) - 13.07.2007 07:08:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vraný Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS289_posudek.doc (2133 kB) - 31.08.2007 07:05:58
Informace o posudku: VYS289_infPosudek.dot (44 kB) - 31.08.2007 07:05:59
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
VYS289_inf1VP.dot (44 kB) - 31.08.2007 07:06:36
Zápis z 1. veřejného projednání: VYS289_zapis1VP.doc (49 kB) - 02.10.2007 08:31:33
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS289_zaveryStan.dot (90 kB) - 29.10.2007 12:42:32
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
VysočinaHavlíčkův BrodMěstský úřad Chotěboř
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: