Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS319
Název záměru: Prodloužení koleje č. 4 v železniční stanici Ždírec nad Doubravou
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodŽdírec nad DoubravouŽdírec nad Doubravou
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 28.01.2008 13:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DMC Havlíčkův Brod, s.r.o., Průmyslová 741, 580 01 Havlíčkův brod
IČ oznamovatele: 25284525
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Obst Petr RNDr.
Text oznámení záměru: VYS319_oznameni.pdf (1597 kB) - 19.12.2007 12:48:02
Informace o oznámení: VYS319_infOznam.doc (40 kB) - 19.12.2007 12:48:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.01.2008
Závěry zjišťovacího řízení: VYS319_zjistovaci.doc (60 kB) - 28.01.2008 13:42:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
VysočinaHavlíčkův BrodMěstský úřad Ždírec nad Doubravou
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: