Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS368
Název záměru: Přestavba a dostavba stájí pro dojnice Arnolec
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaArnolecArnolec
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 19.01.2009 10:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Družstvo Vysočina
IČO oznamovatele: 47903082
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
01.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: VYS368_dokumentace.doc (9203 kB) - 01.08.2008 08:12:05
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: VYS368_infDokumentace.doc (38 kB) - 01.08.2008 08:12:05
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vorel Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
24.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS368_posudek.doc (351 kB) - 24.10.2008 09:39:54
Informace o posudku: VYS368_infPosudek.doc (37 kB) - 24.10.2008 09:39:54
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
19.01.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS368_zaveryStan.pdf (889 kB) - 19.01.2009 10:36:45
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Platnost stanoviska byla prodloužena vyjádřením Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 30.3.2011, č.j. KUJI 26231/2011 OŽP o 5 let, tzn. do 15. ledna 2016.