Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS401
Název záměru: Přestavba a dostavba stájí pro dojnice Červená Řečice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovČervená ŘečiceČervená Řečice
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 07.05.2009 09:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGROSEV spol. s r.o., Červená Řečice 342, 394 46 Červená Řečice
IČO oznamovatele: 42371902
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
10.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: VYS401_dokumentace.doc (8132 kB) - 10.12.2008 09:21:12
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: VYS401_infDokumentace.doc (38 kB) - 10.12.2008 09:21:12
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vorel Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
26.02.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS401_posudek.doc (332 kB) - 26.02.2009 11:53:19
Informace o posudku: VYS401_infPosudek.doc (38 kB) - 26.02.2009 11:53:19
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
07.05.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS401_zaveryStan.pdf (126 kB) - 07.05.2009 08:42:32
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: