Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS495
Název záměru: Čerpací stanice motorové nafty Hrotovice
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčHrotoviceHrotovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 20.12.2010 11:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo
IČO oznamovatele: 00139513
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: VYS495_oznameni.doc (5454 kB) - 24.11.2010 08:11:53
Informace o oznámení: VYS495_infOznam.pdf (76 kB) - 24.11.2010 08:11:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2010
Závěry zjišťovacího řízení: VYS495_zjistovaci.pdf (95 kB) - 20.12.2010 11:23:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: