Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS512
Název záměru: Dostavba zemědělského areálu Kojčice – stáj pro dojnice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovKojčiceKojčice
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 15.07.2011 10:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Kojčice, Kojčice 84, 394 09 Kojčice
IČO oznamovatele: 00111368
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.01.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: VYS512_dokumentace.doc (6448 kB) - 21.01.2011 12:26:17
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: VYS512_infDokumentace.pdf (63 kB) - 21.01.2011 12:26:17
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vorel Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
06.04.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS512_posudek.doc (4435 kB) - 06.04.2011 09:32:01
Informace o posudku: VYS512_infPosudek.pdf (61 kB) - 06.04.2011 09:32:01
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
14.07.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS512_zaveryStan.pdf (116 kB) - 15.07.2011 09:10:54
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: