Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS515
Název záměru: Modernizace střediska chovu skotu Uhelná Příbram
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodUhelná PříbramUhelná Příbram
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 20.04.2011 13:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské obchodní družstvo Vilémov, Vilémov 227, 582 83 Vilémov
IČ oznamovatele: 00123170
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vraný Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.02.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: VYS515_dokumentace.zip (38963 kB) - 04.02.2011 12:26:20
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: VYS515_infDokumentace.pdf (75 kB) - 04.02.2011 12:26:20
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS515_posudek.pdf (2677 kB) - 16.03.2011 10:28:25
Informace o posudku: VYS515_infPosudek.pdf (73 kB) - 16.03.2011 10:28:25
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
20.04.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: VYS515_zaveryStan.pdf (149 kB) - 20.04.2011 12:37:36
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: