Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS553
Název záměru: AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. - mechanická hala B3
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: VYS553_duvodyUkonceni.pdf (71 kB) - 06.09.2011 08:34:49
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovPelhřimovPelhřimov
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 06.09.2011 09:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: S.A.R.T. production, s.r.o.
IČ oznamovatele: 28082575
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.08.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: VYS553_oznameni.doc (2626 kB) - 09.08.2011 06:40:13
Informace o oznámení: VYS553_infOznam.pdf (96 kB) - 09.08.2011 06:40:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: