Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS643
Název záměru: Modernizace farmy pro skot Křeč
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovKřečKřeč
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 30.01.2013 08:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Černovice u Tábora, Dobešovská 590, 394 94 Černovice
IČO oznamovatele: 00111091
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: VYS643_oznameni.doc (6136 kB) - 18.12.2012 09:37:45
Informace o oznámení: VYS643_infOznam.pdf (71 kB) - 18.12.2012 10:26:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.01.2013
Závěry zjišťovacího řízení: VYS643_zjistovaci.pdf (109 kB) - 30.01.2013 08:58:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: