Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS645
Název záměru: Porodna krav, odchov telat a ustájení koní Okřešice
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: VYS645_duvodyUkonceni.pdf (69 kB) - 11.01.2013 08:30:16
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčOkřešiceOkřešice u Třebíče
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 11.01.2013 08:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Aleš Neuman, Okřešice 42, 674 01 Třebíč
IČO oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 16.01.2013
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: VYS645_oznameni.doc (3390 kB) - 27.12.2012 10:55:10
Informace o oznámení: VYS645_infOznam.pdf (88 kB) - 27.12.2012 10:55:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: