Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS661
Název záměru: Bioplynová stanice Jestřábec
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouLavičkyLavičky
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 12.04.2013 11:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: bc energy s.r.o., Tyršova 258, 664 42 Modřice
IČ oznamovatele: 29278201
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 03.04.2013
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: VYS661_oznameni.zip (26517 kB) - 14.03.2013 07:57:53
Informace o oznámení: VYS661_infOznam.pdf (172 kB) - 14.03.2013 07:57:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.04.2013
Závěry zjišťovacího řízení: VYS661_zjistovaci.pdf (196 kB) - 12.04.2013 11:44:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: