Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS674
Název záměru: Dostavba zemědělského areálu Netín – stáje pro mladý skot
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouNetínNetín
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 10.10.2013 12:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DS AGROS , a.s.
IČO oznamovatele: 26221365
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
28.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: VYS674_dokumentace.doc (17376 kB) - 27.05.2013 15:41:16
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: VYS674_infDokumentace.pdf (46 kB) - 27.05.2013 16:31:58
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vorel Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS674_posudek.pdf (4491 kB) - 23.09.2013 15:50:57
Informace o posudku: VYS674_infPosudek.pdf (44 kB) - 23.09.2013 15:50:57
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
11.10.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS674_zaveryStan.pdf (103 kB) - 10.10.2013 12:50:24
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: