Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS693
Název záměru: Ekologická likvidace autovraků Mstislavice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodBojištěMstislavice
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 30.12.2013 14:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: JAHN kovo, s.r.o., Hübnerové 924/1, Košíře, 150 00 Praha
IČ oznamovatele: 01755153
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 23.12.2013
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: VYS693_oznameni.pdf (5122 kB) - 02.12.2013 08:41:46
Informace o oznámení: VYS693_infOznam.pdf (354 kB) - 02.12.2013 08:41:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.12.2013
Závěry zjišťovacího řízení: VYS693_zjistovaci.pdf (402 kB) - 30.12.2013 14:19:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: