Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS734
Název záměru: Chov drůbeže Stropešín
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: VYS734_duvodyUkonceni.pdf (268 kB) - 08.09.2014 14:43:09
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčStropešínStropešín
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 08.09.2014 14:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LÍHEŇ STUDENEC, s.r.o., Studenec 183, 675 02 Koněšín
IČ oznamovatele: 25340026
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 03.09.2014
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: VYS734_oznameni.zip (37293 kB) - 14.08.2014 08:22:45
Informace o oznámení: VYS734_infOznam.pdf (345 kB) - 14.08.2014 08:22:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: