Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS740
Název záměru: Stropešín - chov drůbeže
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčStropešínStropešín
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 16.10.2014 12:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LÍHEŇ STUDENEC, s.r.o., Studenec 183, 675 02 Koněšín
IČ oznamovatele: 25340026
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 13.10.2014
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: VYS740_oznameni.zip (41817 kB) - 22.09.2014 11:51:18
Informace o oznámení: VYS740_infOznam.pdf (408 kB) - 22.09.2014 11:51:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.10.2014
Závěry zjišťovacího řízení: VYS740_zjistovaci.pdf (435 kB) - 16.10.2014 12:44:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: