Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS765
Název záměru: Odchovna telat a hnojiště - Pošná
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovPošnáPošná
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 26.02.2015 10:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Velká Chyška, Velká Chyška 108, 394 28 Velká Chyška
IČ oznamovatele: 00111953
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 23.02.2015
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: VYS765_oznameni.pdf (1425 kB) - 02.02.2015 16:38:49
Informace o oznámení: VYS765_infOznam.pdf (244 kB) - 02.02.2015 16:38:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.02.2015
Závěry zjišťovacího řízení: VYS765_zjistovaci.pdf (307 kB) - 26.02.2015 10:13:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: