Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS774
Název záměru: OMD Hrádek
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovPacovRoučkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 30.04.2015 09:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Selekta Pacov, Starodvorská 392, 395 01 Pacov
IČ oznamovatele: 47238399
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 23.04.2015
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: VYS774_oznameni.pdf (1879 kB) - 03.04.2015 07:20:01
Informace o oznámení: VYS774_infOznam.pdf (360 kB) - 03.04.2015 07:20:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.04.2015
Datum nabytí právní moci: 02.06.2015
Závěry zjišťovacího řízení: VYS774_zjistovaci.pdf (479 kB) - 30.04.2015 09:05:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: