Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS795
Název záměru: Novostavba čerpací stanice p. č. st. 80 k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodStříbrné HoryStříbrné Hory u Přibyslavi
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 25.09.2015 08:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Výroba krmiv spol. s r.o., Hostýnská 520, 108 00 Praha 10
IČ oznamovatele: 26174898
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 08.09.2015
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: VYS795_oznameni.zip (4971 kB) - 19.08.2015 08:19:09
Informace o oznámení: VYS795_infOznam.pdf (294 kB) - 19.08.2015 08:19:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.09.2015
Datum nabytí právní moci: 27.10.2015
Závěry zjišťovacího řízení: VYS795_zjistovaci.pdf (471 kB) - 25.09.2015 08:59:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: