Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS803
Název záměru: Modernizace chovu skotu Nové Dvory
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouNové DvoryNové Dvory u Velké Losenice
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 20.11.2015 10:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Velká Losenice, Velká Losenice 3, 592 11 Velká Losenice
IČO oznamovatele: 00145106
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 09.11.2015
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: VYS803_oznameni.pdf (5166 kB) - 19.10.2015 15:13:28
Informace o oznámení: VYS803_infOznam.pdf (370 kB) - 19.10.2015 15:13:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.11.2015
Závěry zjišťovacího řízení: VYS803_zjistovaci.zip (1947 kB) - 20.11.2015 10:55:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: