Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS811
Název záměru: Zvýšení kapacity lakovny - firma BAST s.r.o., Moravské Budějovice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčMoravské BudějoviceMoravské Budějovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 05.01.2016 14:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BAST s.r.o., K Hoře 1339, 676 02 Moravské budějovice
IČO oznamovatele: 43371884
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 15.12.2015
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: VYS811_oznameni.pdf (4918 kB) - 25.11.2015 10:41:48
Informace o oznámení: VYS811_infOznam.pdf (285 kB) - 25.11.2015 10:41:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.01.2016
Datum nabytí právní moci: 05.02.2016
Závěry zjišťovacího řízení: VYS811_zjistovaci.pdf (387 kB) - 05.01.2016 14:40:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: