Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS812
Název záměru: Novostavba stáje pro býky
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčOcmaniceOcmanice
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2015 14:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zdeněk Široký, Ocmanice 102, 675 71 Ocmanice
IČO oznamovatele: 70893781
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 17.12.2015
Zpracovatel oznámení: Skoumal Zdeněk Ing.
Text oznámení záměru: VYS812_oznameni.zip (7308 kB) - 25.11.2015 14:31:34
Informace o oznámení: VYS812_infOznam.pdf (286 kB) - 25.11.2015 14:31:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2015
Datum nabytí právní moci: 21.01.2016
Závěry zjišťovacího řízení: VYS812_zjistovaci.pdf (376 kB) - 21.12.2015 14:53:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: