Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS819
Název záměru: Novostavba stáje pro chov telat, farma Radňov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodKvětinovRadňov u Květinova
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 10.03.2016 12:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Miroslav Brož, Radňov čp. 38, Květinov
IČO oznamovatele: 41270401
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 17.02.2016
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: VYS819_oznameni.doc (23646 kB) - 28.01.2016 08:23:12
Informace o oznámení: VYS819_infOznam.pdf (335 kB) - 28.01.2016 08:23:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.03.2016
Datum nabytí právní moci: 12.04.2016
Závěry zjišťovacího řízení: VYS819_zjistovaci.pdf (477 kB) - 10.03.2016 12:02:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: