Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS839
Název záměru: Chov brojlerů - Martinice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovMartinice u OnšovaMartinice u Onšova
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 24.08.2016 12:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Agropodnik Košetice, a.s., 394 22 Košetice 212
IČ oznamovatele: 26067111
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 16.08.2016
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: VYS839_oznameni.pdf (4373 kB) - 27.07.2016 08:45:41
Informace o oznámení: VYS839_infOznam.pdf (192 kB) - 27.07.2016 08:45:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.08.2016
Datum nabytí právní moci: 24.09.2016
Závěry zjišťovacího řízení: VYS839_zjistovaci.pdf (281 kB) - 24.08.2016 12:59:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: