Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS842
Název záměru: Novostavba stáje pro dojnice č.p. 592 k.ú. Zubří u N. Města na Moravě
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouZubříZubří u Nového Města na Moravě
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 29.09.2016 07:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Marek Jinek, Zubří 135, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 20.09.2016
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: VYS842_oznameni.pdf (3436 kB) - 31.08.2016 12:42:26
Informace o oznámení: VYS842_infOznam.pdf (177 kB) - 31.08.2016 12:42:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.09.2016
Datum nabytí právní moci: 27.10.2016
Závěry zjišťovacího řízení: VYS842_zjistovaci.zip (802 kB) - 29.09.2016 07:51:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: