Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS863
Název záměru: DOČASNÁ MOBILNÍ BETONÁRNA VHS BÍLÝ KÁMEN
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaBílý KámenBílý Kámen
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 03.04.2017 08:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
IČ oznamovatele: 40233308
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.02.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 20.03.2017
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: VYS863_oznameni.zip (18038 kB) - 27.02.2017 15:58:15
Informace o oznámení: VYS863_infOznam.pdf (614 kB) - 27.02.2017 16:56:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.04.2017
Datum nabytí právní moci: 18.04.2017
Závěry zjišťovacího řízení: VYS863_zjistovaci.pdf (667 kB) - 03.04.2017 08:56:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: