Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS872
Název záměru: Novostavba zimoviště pro skot Zbinohy
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaZbinohyZbinohy
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 25.05.2017 08:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: A G R O Hybrálec, s.r.o., Hybrálec 118, 586 01 Hybrálec
IČO oznamovatele: 60710179
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 14.05.2017
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: VYS872_oznameni.pdf (7289 kB) - 24.04.2017 12:07:50
Informace o oznámení: VYS872_infOznam.pdf (198 kB) - 24.04.2017 12:07:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.05.2017
Datum nabytí právní moci: 27.06.2017
Závěry zjišťovacího řízení: VYS872_zjistovaci.pdf (333 kB) - 25.05.2017 08:12:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: