Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS873
Název záměru: Stáj pro dojnice - Úhořilka
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodÚhořilkaÚhořilka
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 05.06.2017 13:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FARMA ÚHOŘILKA s.r.o., Úhořilka 12, 582 53 Úhořilka
IČ oznamovatele: 28814126
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 23.05.2017
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: VYS873_oznameni.pdf (1794 kB) - 03.05.2017 11:29:24
Informace o oznámení: VYS873_infOznam.pdf (197 kB) - 03.05.2017 11:29:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.06.2017
Datum nabytí právní moci: 08.07.2017
Závěry zjišťovacího řízení: VYS873_zjistovaci.pdf (309 kB) - 05.06.2017 13:53:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: