Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS884
Název záměru: Modernizace chovu mladého skotu Velká Losenice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: VYS884_duvodyUkonceni.pdf (153 kB) - 26.07.2017 14:26:57
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouVelká LoseniceVelká Losenice
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 26.07.2017 14:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Velká Losenice, Velká Losenice 3, 592 11 Velká Losenice
IČO oznamovatele: 00145106
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 03.07.2017
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: VYS884_oznameni.pdf (8652 kB) - 14.06.2017 07:54:54
Informace o oznámení: VYS884_infOznam.pdf (185 kB) - 14.06.2017 07:54:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: