Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS890
Název záměru: Stáj pro dojnice Výčapy
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčVýčapyVýčapy
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 23.08.2017 14:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZD Výčapy, Výčapy 189, 674 01 Výčapy
IČ oznamovatele: 00140538
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 17.08.2017
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: VYS890_oznameni.zip (9527 kB) - 28.07.2017 09:07:07
Informace o oznámení: VYS890_infOznam.pdf (216 kB) - 28.07.2017 09:07:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.08.2017
Datum nabytí právní moci: 23.09.2017
Závěry zjišťovacího řízení: VYS890_zjistovaci.pdf (358 kB) - 23.08.2017 14:23:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: