Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS895
Název záměru: Stavební úpravy kravína I. a II. v areálu AGRONOVA M & P, Kamenice nad Lipou
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovKamenice nad LipouKamenice nad Lipou
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 05.09.2017 13:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGRONOVA M & P, spol. s.r.o., Hviezdoslavova 556, 394 70 Kamenice nad Lipou
IČO oznamovatele: 25153064
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 30.08.2017
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: VYS895_oznameni.pdf (9133 kB) - 10.08.2017 10:32:56
Informace o oznámení: VYS895_infOznam.pdf (224 kB) - 10.08.2017 10:32:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.09.2017
Datum nabytí právní moci: 06.10.2017
Závěry zjišťovacího řízení: VYS895_zjistovaci.pdf (710 kB) - 05.09.2017 13:45:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: