Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS916
Název záměru: Zahloubení kamenolomu Horní Bory
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouBoryHorní Bory
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 16.03.2018 10:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ oznamovatele: 26177005
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.02.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 12.03.2018
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing. ml.
Text oznámení záměru: VYS916_oznameni.zip (27140 kB) - 02.02.2018 10:41:30
Informace o oznámení: VYS916_infOznam.pdf (82 kB) - 02.02.2018 10:41:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2018
Datum nabytí právní moci: 17.04.2018
Závěry zjišťovacího řízení: VYS916_zjistovaci.zip (1493 kB) - 16.03.2018 10:02:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: