Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS917
Název záměru: Přeložka silnice I/23 Třebíč – JZ obchvat
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Dokončeno pod jiným kódem (viz. poznámka)
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/49
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčTřebíčTřebíč
Kraj VysočinaTřebíčTřebíčŘípov
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 14 05 Praha 4
IČO oznamovatele: 65993390
Datum a čas posledních úprav: 29.03.2018 09:14
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.02.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 14.03.2018
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: VYS917_oznameni.zip (88089 kB) - 07.02.2018 10:54:49
Informace o oznámení: VYS917_infOznam.pdf (555 kB) - 07.02.2018 10:54:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.03.2018
Závěry zjišťovacího řízení: VYS917_zjistovaci.zip (9841 kB) - 29.03.2018 09:14:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Na závěr zjišťovacího řízení navazuje předložená dokumentace EIA v rámci územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, která je zveřejněná pod kódem VYS1224.