Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS918
Název záměru: Mořírna nerezové oceli - navýšení kapacity zařízení
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/22
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodPřibyslavPřibyslav
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Oznamovatel: ACO Industries k.s.
IČO oznamovatele: 48119458
Datum a čas posledních úprav: 06.04.2018 10:11
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.02.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 23.03.2018
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: VYS918_oznameni.zip (12923 kB) - 19.02.2018 15:12:03
Informace o oznámení: VYS918_infOznam.pdf (105 kB) - 19.02.2018 15:12:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.04.2018
Datum nabytí právní moci: 08.05.2018
Závěry zjišťovacího řízení: VYS918_zjistovaci.zip (2168 kB) - 06.04.2018 10:11:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Vyjádření + závěr zjišťovacího řízení k záměru Prodejna pro dům a zahradu Havlíčkův Brod na které je odkazováno v rozhodnutí čj. KUJI 38776/2018 jsou zveřejněna pod kódem VYS920